top of page

BRUIKLEEN

De meesten orkestleden krijgen/hebben een instrument van de vereniging in bruikleen. Zo nu en dan raakt er een instrument beschadigd en dan lopen de reparatiekosten vaak hoog op. Crescendo had hier in het verleden een verzekering voor, maar de hoogte van de premie stond niet in verhouding tot de keren dat er gebruik gemaakt werd van deze verzekering. De vereniging is dus niet langer verzekerd voor schade aan instrumenten.

 

Daarom krijgen nieuwe leden een gebruiksovereenkomst met daarin de voorwaarde dat schade aan een instrument door de gebruiker moet worden betaald. Door een WA-verzekering af te sluiten kun je jezelf verzekeren tegen deze kosten. Voor een bescheiden bedrag aan premie worden vervelende verassingen voorkomen.  

Raadpleeg je verzekeringsmaatshappij voor informatie over de tarieven en wat er allemaal wordt vergoed.

Yamaha Corporation, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
bottom of page