top of page

1. Rijst op, rijst op voor Jezus

2. O eeuwge Vader, sterk in macht

3. Groot is Uw trouw, o Heer

4. O Heer die onze Vader zijt

5. Eens als de bazuinen klinken

6. Grote God, wij loven U

7. Psalm 42

        orgelbewerking Feike Asma - arr. fanfare Ken Smith

8. Blijf bij mij Heer

9. Lof zij de Heer

10. Kroon Hem met gouden kroon

11. Zingt een nieuw lied voor God de Here

12. Eén naam is onze hope

13. Voorwaarts Christenstrijders

bottom of page